INFORMACIÓ RELLEVANT | L'Ajuntament De Godall ha intensificat el control de la qualitat de l'aigua potable, amb motiu de les últimes pluges.

01/09/2021

INFORMACIÓ RELLEVANT | L'Ajuntament De Godall ha intensificat el control de la qualitat de l'aigua potable, amb motiu de les últimes pluges.

 

Tot i que de moment els valors són normals, si en algun moment se superen els llindars i l'aigua deixa de ser apta per al consum humà es comunicarà a través del pregó i de la resta de canals de comunicació habituals.

 

Preguem a la població que estigui atenta als avisos.

 

Moltes gràcies.

 

Ajuntament De Godall