INFORMACIÓ D'INTERÈS | SUBVENCIONS ACTUACIONS PEL CANVI CLIMÀTIC

12/11/2021

INFORMACIÓ D'INTERÈS | SUBVENCIONS ACTUACIONS PEL CANVI CLIMÀTIC

L'Ajuntament De Godall ha estat un dels 47 municipis de tota Catalunya, i l'únic de les Terres de l'Ebre, en ser escollit pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de #subvencions per a dur a terme actuacions de mitigació i adaptació al #canvi #climàtic.
En concret, s'ha proposat la concessió d'una subvenció de 107.283,10 euros per a l'Ajuntament de Godall, que es destinaran a executar les obres de millora de la xarxa d'aigua potable proposades per la Diputació de Tarragona en el Pla Director de la Xarxa que es va elaborar en l'any 2020.
En total han estat proposats per a subvenció 47 projectes per valor de 2.124.341,21 euros, d'entre més de 120 projectes presentats pels municipis, amb una despesa prevista de 14.311.457,70 euros.
Amb aquestes obres, s'espera reduir el problema del gran nombre de fuites d'aigua i pèrdues de cabal que pateix actualment la xarxa d'aigua potable de #Godall. A causa d'aquest problema, durant 2020, els costos de manteniment de la xarxa potable han superat els 50.000 euros, entre materials, consum d'energia elèctrica al pou de captació i altres conceptes relacionats (els ingressos per la taxa municipal representen anualment un import d'uns 36.000).
Executant aquesta inversió i amb la instal·lació de #plaques #solars al pou de l'aigua potable (per a la qual s'ha demanat ja una subvenció procedent dels fons europeus), s'espera poder reduir els costos del servei i així poder mantenir les tarifes actuals o, fins i tot, reduir-les, sense comprometre amb això l'equilibri pressupostari de l'Ajuntament.
De la mateixa manera que es va fer l'any passat, amb la instal·lació d'un enllumenat públic de baix consum, que ha permés afrontar l'augment dels preus de l'electricitat amb una posició molt més favorable, o s'està fent actualment, amb l'arranjament del barranc de la Caldera per a prevenir futures inundacions, la inversió en els serveis públics essencials, com ara l'aigua potable, és completament necessària per a afrontar amb èxit com a poble els reptes que ens depara el futur.
 
Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona
Generalitat de Catalunya