INFORMACIÓ D'INTERÈS | APARCAMENT LLIURE A LA ZONA DEL CARRER SANT JOSEP

12/11/2021

INFORMACIÓ D'INTERÈS | APARCAMENT LLIURE A LA ZONA DEL CARRER SANT JOSEP

L'Ajuntament de Godall comunica a la població que queda habilitada per l'aparcament lliure la zona situada al carrer Sant Josep.
Es demana civisme per poder gaudir amb qualitat dels espais públics.
@AJUNTAMENTDEGODALL