Dades d'interès

En aquest apartat trobareu les dades referents a: Densitat de Població, Població per sexe, Població per grups d'edat, Població per nacionalitat, Macromagnituds i impostos IRPF, Impost de Béns Immobles Urbans, Treball: Afiliats a la SS segons Residència, Atur registrat per sectors, Atur registrat per sexe, Habitatges i Llars, Superfície agrícola utilitzada, Parc de vehicles, Sectors Econòmics, Medi Ambient: Residus Municipals.

 

DENSITAT DE POBLACIÓ

Superficie (km2)
33,62
Densitat (hab./km2)
17,1

 

POBLACIÓ PER SEXE (2019)

Homes
289
Dones
286
Total
575

 

POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT (2019)

De 0 a 14 anys
55
De 15 a 64 anys
321
De 68 a 84 anys
152
De 85 anys i més
47
Total
575

 

POBLACIÓ PER NACIONALITAT (2019)

Espanyola
542
Estrangera
33
Total
575

 

MACROMAGNITUDS I IMPOSTOS
IRPF EN € (2017)

Base imposable general per declarant
13281
Quota resultant de l’autoliquidació per declarant
4027

 

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS IBI (2018)

Nombre de rebuts
935
Base imposable per rebuts (euros)
16949’7
Quota íntegra per rebut (euros)
142’4

 

 

TREBALL
 

AFILIATS A LA SS SEGONS RESIDÈNCIA (2019)

Homes
120
Dones
83
Total
203

 

ATUR REGISTRAT PER SECTORS (MITJANA ANUAL 2019)

Agricultura
2’7
Indústria
3’2
Construcció
1’5
Serveis
15’8
Sense ocupació anterior
0’2
Total
23’4

 

ATUR REGISTRAT PER SEXE (MITJANA ANUAL 2019)

Homes
11’0
Dones
12’4
Total
23’4

 

HABITATGES I LLARS
HABITATGE FAMILIAR PER TIPUS (2011)

Principal
287
Secundaris
136
Buits
119
Total
542

 

SECTORS ECONÒMICS
 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA – HECTAREES (2009)

Terres llaurades
1738
Pastures permanents
13
Total
1751

 

PARC DE VEHICLES (2018)

Turismes
342
Motocicletes
40
Vehicles industrials
211
Altres
20
Total
613

 

 

MEDI AMBIENT
 

RESIDUS MUNICIPALS 2018

Generació prt càpita (kg/hab./dia)
0’98
Recollida selectiva (%)
50’5
Subscriure a