Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat de Godall. Actualment té caràcter electiu. El principals òrgans d'un ajuntament són: El Ple de l'ajuntament format per 7 regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys. L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

L'Il·lustríssim Senyor Alcalde Alexis Albiol i Roda, us dóna la benvinguda al web municipal de Godall.  Benvolguts i benvolgudes, Us vull donar la benvinguda al Portal Virtual de l’Ajuntament de Godall i fer arribar a tothom que el visiti, una salutació molt cordial. Vol ser un espai que ha estat...
Assistent Social El Servei Bàsic d'Atenció Social està format per personal tècnic en l’àmbit social, compost per les disciplines de treball social i educació social, i té l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Per fer-ho es promouen els mecanismes per...
ORGANIGRAMA MUNICIPAL I CÀRRECS DELS ENS 2019-2023  Sr. Alexis Albiol Roda Alcaldia Àrees d’Hisenda,Governació i Relació amb les Entitats  Sr. Daniel Albiol López Regidoria de Promoció Econòmica,Esport, Medi Ambient, Obres, Serveis,Camins i Infraestructures  Sra. Sira Villalbí Navarro Regidoria de...
Informació sobre: Sessions Plenàries, Junta de Govern local i Convocatòria de Plens
L'urbanisme o la urbanística és la ciència i tècnica de l'ordenació de les ciutats i del territori. L'objecte principal de la disciplina urbanística és la planificació de les ciutats, de l'entorn urbà i del territori. Generalment s'entén que l'urbanisme no és més que la pràctica de la urbanística,...
La Borsa de treball de l'Ajuntament de Godall té per objecte la cobertura temporal de llocs de treball de les Oficines de Treball per motiu de vacants de programa, substitucions, permisos, reforços o altres situacions que requereixen una incorporació immediata.  Borses de treball creades per l'...
Per a suggeriments o qualsevol tipus de consulta podeu contactar amb l'Ajuntament de Godall a través dels diferents canals de contacte: Correu electrònic, Telèfon o correu postal. Estudiarem la vostra petició i li respondrem el més aviat possible a través dels canals habituals.  AJUNTAMENT DE...
Subscriure a