Municipi

En aquest apartat trobareu les dades referents a: Densitat de Població, Població per sexe, Població per grups d'edat, Població per nacionalitat, Macromagnituds i impostos IRPF, Impost de Béns Immobles Urbans, Treball: Afiliats a la SS segons Residència, Atur registrat per sectors, Atur registrat...
El terme municipal de Godall, d’una extensió de 33,99 km2, és situat a la part central de la comarca del Montsià, entre el pla de la Galera i la serra de Godall (398 m a la mola de Godall). El terme s’estén suaument al peu de la serra pel costat interior o de ponent.  El poble es troba en una...
El nucli urbà Al bell mig de la comarca hi trobem Godall, envoltat per la serra a la qual dóna nom i enclavat a la conca del barranc de la Caldera, que drena el poble i la serra. L’evolució urbana del poble ha estat vinculada a l’ús de l’aigua i a la topografia del terreny. Antigament, vora la vall...
FESTES, TRADICIONS I TROBADES El Carnaval de GodallLa festa del Carnaval és un patrimoni viu de Godall, una festa d’hivern celebrada set setmanes abans de la Quaresma. Godall ha heretat aquesta tradició ancestral que va sobreviure a la prohibició dels carnavals sota la denominació de Festes d’...
Un equipament, en urbanisme, és qualsevol àmbit espacial o territorial, com pot ser un terreny, un solar, un edifici o part d'un edifici, que estigui vinculat al conjunt d'activitats humanes d'interès públic, social o comunitari necessàries per al correcte funcionament d'una ciutat, un municipi, un...
L'educació formal es divideix en una sèrie d'etapes conegudes al sistema català com educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, seguit per formacions superiors, professionals, postgraus i l'educació permanent per adults.  C.E.I.P. “Sant Salvador”de Godall El C.E.I.P. “...
Grup social en què a través de l'administració dels seus recursos, del capital i de la feina, es produeixen béns o serveis tendents a la satisfacció de les necessitats d'una comunitat. Conjunt d'activitats humanes organitzades amb la finalitat de produir béns o serveis.   Informació d'empreses i...
Informació sobre els telèfons d'interès del poble de Godall: Ajuntament: 977 73 80 18, Consultori Local: 977 73 80 10, Cooperativa agrícola: 977 73 81 26, Col·legi Sant Salvador: 977 73 80 54
Subscriure a