Tràmits

Els tràmits per internet representen un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines.

Aquests es poden fer les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i són tan segurs i veraços com en l’atenció personal.

Per fer tràmits virtuals ens cal un identificador digital que garanteixi la nostra identitat a Internet i asseguri la integritat i confidencialitat.

Aquest servei és un canal paral·lel al presencial.

Des de l’Ajuntament de Godall, juntament amb el Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, es treballa per ampliar progressivament els serveis que es poden oferir a través de l’Oficina Virtual. Uns serveis que creixen també gràcies a la interconnexió de les diferents administracions.

ATENCIÓ CIUTADANAInstància GenèricaSol.licitud d'Accès a la Informació Pública HISENDA, TAXES, IMPOSTOS I PREUS PÚBLICSCertificat de pagament d'un tribut municipalDomiciliació de Tributs, Taxes i Preus Públics PADRÓ HABITANTSAlta al Padró MunicipalAlta procedent d'un altre MunicipiCanvi de domicili...
A suport de l'oficina virtual trobaràs tota la informació necessària per ajudar-te a realitzar tramitacions oficials i/o consultes a través d'internet.Els tràmits per internet representen un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines.Suport Oficina Virtual del...
Subscriure a