Junta de Govern Local

Junta de Govern Local  

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple. A efectes del còmput no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors. 

Atribucions de la Junta de Govern

L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. 
Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin les lleis.

 

On i quan se celebra?   

La periodicitat l'estableix la pròpia Junta i l'alcalde la pot variar o establir sessions extraordinàries. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques. Les Juntes de govern es celebren de manera ordinaria el primer i tercer dimecres de cada mes. A continuació podeu veure la composició de la Junta de Govern Local a Godall actualment: 

 

 
 

  

President: ​Sr. Alexis Albiol Roda 

Tècnic en hortofructicultura, assessor en tractaments fitosanitaris, pagès i ramader; president de la Cooperativa Agrícola de Godall, vicepresident de COPATE, president de l'AMPA de l'IES Les Planes, músic a l'Agrupació Musical de Godall i soci del Club de Futbol de Godall.

 

 

  

1r tinent d'alcalde: Sr. Daniel Albiol López 

Tècnic Forestal i de Conservacio del Medi, Cursos de Plaguicides, Pagès, Propietari d'una Empresa de Serveis en Aplicació de Nitrats i Maquinària. Vicepresident Societat de Caçadors, Vicepresident de la Junta de Pous i Assessor i Col.laborador Unió Pagesos.

 

 

    

2n tinent d'alcalde: Sra. Sira Villalbí Navarro 

Tècnica informàtica, Regidora de festes, Auxiliar administrativa, Regidora de noves tecnologies i transparència i Encarregada de manteniment.

 

 

 

Regidora Sra. Araceli Villalbí Forcadell

Regidoria d’Acció Social, Ensenyament i Sanitat, Educadora Social, Graduada Social, Mediadora Intercultural, Consellera de Serveis Socials al Consell Comarcal del Montsià, Portaveu del Grup d'Esquerra Comarcal al Consell Comarcal del Montsià. Treballa d'Integradora Social a l'Institut Dertosa de Tortosa.

 

 
Subscriure a