Urbanisme

L'urbanisme o la urbanística és la ciència i tècnica de l'ordenació de les ciutats i del territori. L'objecte principal de la disciplina urbanística és la planificació de les ciutats, de l'entorn urbà i del territori. Generalment s'entén que l'urbanisme no és més que la pràctica de la urbanística, la qual és la disciplina científica corresponent a la ciència de la planificació urbana. Aquesta dualitat permet entreveure el caràcter descriptiu i explicatiu de la urbanística com a ciència enfront del caràcter prescriptiu de l'urbanisme com pràctica o tècnica, fins i tot com a art, encara que ambdós enfocaments són parcialment correctes i es realimenten mútuament.

 
 

Actuacions

 

Projectes d'enderroc i Construcció de vivendes de Protecció Oficial

 

Adquisició de Cases en runes per construir vivenda accesible

 

Adquisició Casa Abadia per a Serveis Municipals

 

Desenrunament de Parcel·les que són propietat de l'Ajuntament

 

Arranjament del Barranc de la Caldera

 

Construcció d'una campa destinada per a guardar estris agrícoles del veïnat que ho necessiti

 

Arranjament de Vil·lallarga 1
 
Subscriure a