Urbanisme

 

Actuacions

 

 

 

 

Projectes d'enderroc i Construcció de vivendes de Protecció Oficial

 

Adquisició de Cases en runes per construir vivenda accesible

 

Adquisició Casa Abadia per a Serveis Municipals

 

Desenrunament de Parcel·les que són propietat de l'Ajuntament

 

Arranjament del Barranc de la Caldera

 

Construcció d'una campa destinada per a guardar estris agrícoles del veïnat que ho necessiti

 

Arranjament de Vil·lallarga 1
 
Subscriure a