Sessió plenària

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. En el plenari es debaten totes aquelles qüestions que afecten de manera directa al municipi i a la seva ciutadania.

Actualment el plenari de l'Ajuntament de Godall esta format per 7 membres ( 4 Acord per Godall i 3 PSC), distribuïts de la següent manera:

 

Sr. Alexis Albiol Roda

Alcalde | Acord per Godall

 

Sr. Daniel Albiol López

1r tinent d'alcalde | Acord per Godall

 

Sra. Sira Villalbí Navarro

2n Tinent d'Alcalde | Acord per Godall

 

Sra. Araceli Villalbí Forcadell

Regidora a govern | Acord per Godall

 

Sra. Teresa Esmel Casanova

Regidora | PSC – PM

 

Sr. Santi Albiol Pago

Regidor | PSC – PM

 

Sr. Joel Miró Solà

Regidor | PSC – PM

 

On i quan se celebra?

Els plens són celebrats al Saló de Plens de l’Ajuntament de Godall,(plaça mare Teresa Blanch, 8) i com a mínim,  es celebra una vegada al mes, que de forma general serà l'últim dimecres de cada més a les 20.30h.

Convocatòria i ordre del dia

El Ple es reuneix per convocatòria de l’alcalde. Ha de ser pública i se li donarà la màxima difusió. Juntament amb la convocatòria es tramet a tots els regidors i regidores l’ordre del dia, que és elaborat per l’alcalde tenint en compte les propostes de:

Les comissions informatives
La Junta de Portaveus
Els grups municipals
Els regidors i regidores
 
Subscriure a