INFORMACIÓ D'INTERÈS | Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per als interessos dels préstecs, ha concedit la següent subvenció a l'Ajuntament de Godall:

09/11/2021

INFORMACIÓ D'INTERÈS | Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per als interessos dels préstecs, ha concedit la següent subvenció a l'Ajuntament de Godall:

Beneficiari: Ajuntament De Godall
Concepte: BBVA
% concedit: 100,00%
Import concedit: 968,38 euros
 
Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona