INFORMACIÓ | ACTUACIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL

28/10/2021

INFORMACIÓ | ACTUACIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL

Recollides les peticions d'algunes persones del poble, l'Ajuntament de Godall ha construït 9 columbaris i 6 nínxos nous que es posaran a disposició de les persones interessades.
 
Ajuntament De Godall